Andelar:Betesmark & Biodling


Vi erbjuder andelar i vår betesmark och biodling under en säsong!


Betesmarks-andel, Säsong 2021

Er andel ger:


  • Intyg på er andel
  • Kosafari med fika för två personer.
  • Förtur vid beställning av vårt 100% Anguskött
  • 5% rabatt vid köp av köttlåda (max 2 lådor/andel)
  • Kunskap om betande djur och dess viktiga roll som miljö- & klimat-hjältar.


”Betande djur i hagmarker gör landskapet rikt på värdefulla växter, insekter och fåglar. Det är värdefullt i sig, men bidrar även till viktiga funktioner som gör naturen mer robust. Det är en viktig faktor för att vi i framtiden ska klara av klimatförändringar som extremare väder. En betad hage kan innehålla så mycket som 40 olika arter per kvadratmeter (Naturskyddsföreningen)”


Pris per andel och säsong 690 SEK. Säsongen sträcker sig mellan mars till november.

Ring 0738442709 (Olof) eller maila för att frågor/bokning!


Biodlings-andel, Säsong 2021

Er andel ger:


  • Intyg på er andel
  • Del av honungsskörden från en kupa
  • Bi-prat och kup-koll på Solåkra Gård med fika
  • Kunskap om pollinerande insekter och deras viktiga roll i världen


Pris per andel och säsong 550 SEK. Säsongen sträcker sig mellan mars till september. Upphämtningen av er honungsskörd sker på gården, datum meddelas senare.

Ring 0738442709 (Olof) eller maila för att frågor/bokning!