100% Anguskött

Köttlådor från vår gård!


Vi erbjuder köttlådor från våra Angus-djur. Köttet är KRAV-ekologiskt.

Våra kor med kalvar går större delen av året på våra naturbetesmarker och håller dessa öppna så den biologiska mångfalden bevaras. Under stallsäsongen äter djuren ekologiskt gräs- och klöverensilage. 

Läs gärna mer om kornas vikiga roll här:

https://www.naturskyddsforeningen.se/betande-djur-ger-rik-natur


Köttet levereras vacuumpackat hem fritt (inom Skåne) till er.

En låda består av en åttondels djur och väger max 25 kg/låda.

Lådan består av olika styckdetaljer samt färs (cirka halva vikten).

Pris 165 kr/kg. Därutöver går det att köpa till färs vid tillgång för 130 kr/kg.


Ring Olof (073-844 27 09) eller

skicka meddelande nedan för, ej bindande, intresseanmälan

 
 
 
 

Start av jordbruksföretag med KRAV-ekologisk växtodling och nötuppfödning. Även skogsproduktion och biodling bedrivs i företaget. För etableringen har Startstöd beviljats.